Семинар за ръководители

Участници

Лидери които искат да научат как успешно да предизвикат промяна използвайки Agile и Lean методи.

Ако работите като мениджър, ръководите отдел или директор на технологична организация и бихте искали да разберете как да получите повече от инвестициите в технологии тогава този семинар е подходящ за Вас. Участниците в семинара ще научат за ценностите, принципите и икономическите модели които стоят в основата на Agile и Lean практиките. Ще научат как използването на здрав разум при прилагането на тези идеи води до по-ефективни организации.

Какво ще научите

Как да обещавате неща които можете да изпълните.

Тръгнете по пътя към организационната зрялост, надеждност, предвидимост, бизнес гъвкавост и един по-добър контрол на разходите. Вие ще научите как да: структурирате въпросите така, че да може да им се отговори и да не се налага да отговаряте на въпроси чиито отговор е непознаваем; структурирате проблем така, че да адресира истинските притеснения и цели на заинтересованите страни; да се обвързвате само за познаваеми (дори и да са несигурни) параметри и да използвате несигурността във своя полза.

Как по-добре да управлявате риска.

Разберете как да оптимизирате от икономическа гледна точка изборите във вашите процеси и процедури. Традиционно управление на проекта приема, че всички изисквания са хомогенни от гледна точка на риска. В действителност частите на проекта или продукта могат да се групират според несигурността заложена в тях. Усвоявайки начините как да се направи това използвайки рискови профили Вие ще вземате по-интелигентни решения. Това ще ви помогне да направите видима несигурността и да подобрите предвидимостта.

Как да приведете работните процес и процедури в съответствие с целите на бизнеса. Разберете как работните процеси и процедури се отразяват на предвидимостта, бизнес гъвкавостта и управлението.

Ще научите икономическите модели контролиращи риска, стойността за бизнеса, несигурността, качеството и разходите - които оказват влияние върху вземането на решения. Ще разберете икономическите основи на Agile мисленето, като например дали е по-евтино да се прогресира и ползвайки непълна информация вместо да се чака за по-голяма сигурност. Lean мисленето приема, че е от икономическа гледна точка е по-добре в организацията да се изгради култура на доверието между овластени индивиди за да се ускори вземането на решения и съкратят оперативните времена отколкото да се смекчи риска със бюрокрация и забавени доставки.

Как да промените културата на вашата организация.

Променете културата на вашата организация в правилната посока. Инициативите за промяна са рискови за организациите и за хората, които ги ръководят. Научете как да катализирате промяна във фирмената култура чрез използване на еволюционен процес за подобрение без обичайният риск свързан с официална инициатива за промяна.

Как еволюционно да развивате процеси пригодени към уникалната ви ситуация.

Стремете се към използването на процеси пригодени към вашите бранш, пазарен риск, проект и неговият рисков профил. Вашата ситуация е уникална! Когато правилно разберете ризка заложен в различните нива на създаване на процедури и как промяната на процедура влияе на различните нива на икономически резултати то ще можете по-ефективно да да пригаждате използваните процеси с цел оптимизирането на бизнеса. Научете как да възлагате проекти, ресурси и портфолиа от проекти съобразно поносимостта на организацията към риск.

Как да овластите хората си без да загубите контрола.

Важно качество за всеки лидер е овластяването на служителите за да могат да вземат решения с високо качество и за да могат да отговарят на предизвикателствата пред бизнеса без да се предизвикват допълнителни ненужни рискове или несигурност Ще научите как да гледате на работният процес, който използвате като на сбор от правила и процедури и как тези процедури влияят на икономическият успех на организацията. Правилното асоцииране на икономическият ефект със бизнес риска от на една промяна на процедура позволява правилно да се разбере връзката между правото да се променят процедури и риска заложен в самата промяна.

Допълнителна информация

Допълнителна информация.
Време: 03:30:00p.m. до 05:30:00p.m.
07:00:00p.m. до 09:30:00p.m.
Продължителност: Веднъж седмично
Такса: 100 лв.

Изберете начална дата

За да изберете някой от наличните курсове, Вие трябва да сте влезли в профила си. Ако все още не разполагате с регистрация, можете да се регистрирате от страницата за регистрация!

Избери Ден Дата Такса Свободни места
Вторник 18. 06. 2013г.
(03:30:00p.m. до 05:30:00p.m.)
100.00 лв. 17
Сряда 10. 07. 2013г.
(03:30:00p.m. до 05:30:00p.m.)
100.00 лв. 2
Сряда 10. 07. 2013г.
(03:30:00p.m. до 05:30:00p.m.)
100.00 лв. 8