Предлагани курсове

Семинар за ръководители

Ако работите като мениджър, ръководител отдел или директор на технологична организация и бихте искали да разберете как да получите повече от инвестициите в технологии тогава този семинар е подходящ за Вас. Участниците в семинара ще научат за ценностите, принципите и икономическите модели които стоят в основата на Agile и Lean практиките. Ще научат как използването на здрав разум при прилагането на тези идеи води до по-ефективни организации.

Въведение в метода Канбан

Този курс е подходящ за Вас ако сте чували за Канбан и бихте искали да научите основите на Канбан метода. В този еднодневен курс ще научите основните принципи на Канбан метода – защо той би бил правилният избор, какво представлява самият метод и най-основните практики за да може да започнете да го използвате.
В част 1 ще разгледаме ЗАЩО Канбан метода е правилният избор и КАКВО представлява. След това в част 2 ще разгледаме КАК може да приложим Канбан метода към съществуващият работен процес.

Канбан курс за практици

Курсистите ще добият достатъчен обем знания за Канбан Метода и свързаните с него теми:

  • Ръководство и насочване на екип по пътя на усвояването на Канбан – от първоначалното визуализиране и оформление на канбан система до постигането на еволюционна промяна
  • Отговори на въпроси и поддръжка на екипа във всекидневните дейности
  • Помагане на екипа за намиране и разрешаване на пречките пред работният поток
  • Oпределяне и измерване и на смислени данни които ще подпомогнат екипа
  • Развиване на процеса и практиките в съответствие на нуждите на екипа по един смислен начин
  • Свързване с Канбан общността с цел споделяне на опит, статистически данни и развиването на нови идеи и техники.