За нас

Експертен опит

Рексинтегра осигурява на хората и фирмите занимаващи се с интелектуален труд, възможност да предлагат стойност на своите клиенти и доставят продукти по-бързо от преди, като използват своите текущи процеси и прилагане на Канбан метода за разработка на софтуер.